شرکت خدمات مهاویرا دشت به شماره ثبت 9088 و شماره ملی 10700178216 با مدیریت آقای ابوالقاسمی در زمینه ارائه خدمات فنآوری اطلـاعات، هوشمندسازی و طراحی نرمـ افزار و اپلیکیشن فعالیت میکند.

زیر مجموعه های شرکت فوق عبارتند از:


شرکت شبکه نگاه گلستان (ثبت 5617)

ارائه دهنده خدمات فنآوری اطلـاعات و طراحی نرمـ افزار و اپلیکیشن با مدیریت خانمـ شجاعی

دفتر مرکزی: گرگان
تلفکس: 32225254 017
همراه: 6435 678 0912

وب سایت: www.regardhost.com

zorex.ir - ایده های هوشمندسازی

تولید کننده ماژول و سنسورهای هوشمندسازی خانه ها و مراکز تجاری و اداری

تلفکس: 66152291 021
همراه: 6295 678 0912

وب سایت: www.zorex.ir


اپلیکیشن دربست

اپلیکیشن و سایت دربست بار
ارتباطی امن و سریع بین راننده و صاحب بار

دفتر مرکزی: گرگان
تلفکس: 32242363 017
همراه: 3401 900 0911

وب سایت: www.darbastapp.ir